Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

NCC siktar mot molnet

0
0

NCC, ledande bolag inom bygg- och fastighetsutveckling i norra Europa med 18 500 anställda, väljer att gå ”all in” på Microsofts molntjänster med Azure, StoreSimple och Office 365.
 
Från att ha haft data outsourcad går NCC nu till att lägga stora delar av sitt data hos Microsoft, samt till att börja använda Lync Online, SharePoint Online och Exchange Online.
 
"En stor anledning till att NCC bestämt sig för Microsofts molntjänster är kostnadseffektivitet. Vi vill kunna minska den totala IT-budgeten och samtidigt satsa mer på verksamhetsnära IT. Då gör den här lösningen det möjligt för oss att sänka kostnaderna på de vanligaste arbetsverktygen eftersom det mesta redan är färdigpaketerat och klart att användas", säger Anders Näslund, Manager, IT Infrastructure på NCC Group IT.
 
Innan beslutet togs att gå över till molntjänster gjordes en analys under våren, som pekade på att NCC inom vissa områden kunde dra fördel av att ha en mer generell lösning. Datalagring, servrar och e-post är tjänster som hos NCC inte behöver vara specialiserade.
 
"Analysen ledde bland annat fram till att vi bestämde oss för att gå över till Microsofts molntjänster, en lösning som är kostnadseffektiv och agil. Övergången ska knappt märkas för slutanvändarna", säger Anders Näslund.
 
I ett första skede flyttas test och utvecklingsmiljöer samt epost. Under våren flyttas även vissa produktionsmiljöer samt nuvarande Lyncmiljö.
 
"Det är med stor glädje vi välkomnar NCC till Microsofts molnfamilj. Jag tror deras vision om funktionsbaserad IT kommer att bli en ledstjärna som resten av byggbranschen kommer följa i närtid", säger Niklas Danell, Produktchef Office 365 på Microsoft AB.


För mer information kontakta:

Anders Näslund, NCC, IT Manager IT Infrastructure
anders.naslund@ncc.se
+46702-746298

Niklas Danell, Produktchef Office 365 på Microsoft AB.
+468-752 3240
Niklas.Danell@microsoft.com


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images