Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Accenture och Microsoft lanserar ny plattform för hybridmoln

0
0

Accenture och Microsoft introducerar Accenture Hybrid Cloud Solution för Microsoft Azure och förstärker på så sätt sitt strategiska samarbete. Företagens tekniska kompetens, branschexpertis och erfarenhet av implementering förenas i en lösning för hybridmoln som innebär ekonomiska och innovativa förbättringar för stora organisationer såväl som nya möjligheter. Accenture och Microsoft har tillsammans med Avanade finansierat och utvecklat den nya plattformen som möjliggör för företag att arbeta i molnet med bekanta verktyg från sin traditionella IT-miljö.

Från Microsofts sida ser vi en mycket stark trend att företag och organisationer vill använda både det bästa ur molnet och sitt eget datacenter, och service providers. Med denna hybridlösning så får kunder precis den valfrihet och flexibilitet de efterfrågar att transparant hantera sina speciella lösningar i olika moln, säger Tommy Flink, Produktmarknadschef SQL och Big Data på Microsoft.

Accenture Hybrid Cloud Solution för Microsoft Azure levererar kraft och flexibilitet för att migrera och managera applikationer mellan egna och publika moln i en kontrollerad och automatiserad process. Allt efter behov och från en enda manöverpanel.

Bland de nya nyckelfunktionerna finns:

  • Microsoft Cloud Platform i Microsoft Azure tillhandahåller prestanda och hyperskalning i den klass som stora företag behöver samt de hybridmöjligheter som finns i Windows Server med Hyper-V, System Center och Azure Pack i kunders datacenter.
  • Integration med Accenture Cloud Platform som stödjer miljöer med flera plattformar och autoprovisionering för alla applikationer. Från manöverpanelen kontrolleras vilka molntjänster som ska används och managering med den nivå på övervakning, pålitlighet, säkerhet och möjligheter som stora företag idag förväntar sig.
  • En helhetslösning av professionella tjänster som hjälper företagen att definiera och nå sina strategiska mål i molnet. Den är baserad på Accentures djupa branschkunskaper och erfarenhet av att transformera verksamheter – från strategi och transformation till migrering, implementering och Managed Services.
  • Avanades många professionella medarbetare som är experter på Microsofts lösningar och att med ett knivskarpt fokus på att lyfta fram affärsnytta i stora organisationer.   

Läs mer om Accenture Hybrid Cloud Solution här.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images