Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Tio svenska lärare utsedda till Microsoft Innovative Educator Experts i samarbete med Lärarnas Riksförbund

0
0

Microsoft har i samarbete med Lärarnas Riksförbund utsett tio svenska lärare till Microsoft Innovative Educator Experts för deras goda pedagogiska arbete, där de använt informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att stötta sina elevers lärande.

Stort grattis till Elisabeth Nagy från Franska Skolan i Stockholm (på bilden), Cecilia Ahlström, Jonas Gustafsson, Fredrik Carlnäs och Kristina Ottander från Rodengymnasiet i Norrtälje, Ulrika Zakrisson och  Frida Björling från Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby, Jonas Bäckelin från Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, samt Åsa Girgensohn och Helena Kvarnsell från Björknässkolan i Nacka.

Lärarna har valts ut då de visat prov  på nytänkande, innovation och kreativitet. De vågar tänka utanför ramarna och därigenom stärka elevers lärprocesser så att alla elever oavsett lärandestil får möjlighet till sin unika kunskapsresa.

"I min undervisning använder jag Office 365 dagligen för att kommunicera och dela dokument och OneNote anteckningsböcker med mina elever, kollegor och föräldrar. Jag har också funnit ett sätt att koppla Minecraft till läroplanen, vilket gör att mina elever inte vill gå hem från skolan på eftermiddagen!" säger Åsa Girgensohn, Lärare på Björknässkolan i Nacka.

"Tillsammans med mina elever utforskar jag OneNotes alla möjligheter steg för steg, så att de lär sig att organisera och dela både lärarinstruktioner och elevarbeten i retorikkursen. Vissa delar är öppna för alla och vissa delar är individuella med lösenord. När vi listar ut saker och genomför dem stöder vi både undervisningen och inlärningsprocessen, med hjälp av kommentarer, självbedömning och kamratsvar. Att allt är samlat på ett ställe stöder en kontinuerlig medvetenhet om status och framsteg. OneNote stöttar också vårt arbete med en av EUs nyckelkompetenser nämligen digital kompetens," säger Elisabeth Nagy, lärare på Franska Skolan i Stockholm, på bilden till höger.

"21st Century Learning Designs har hjälpt mig att reflektera över min undervisning och tänka i nya banor, baserat på den befintliga läroplanen. Tillgång till Office 356 underlättar arbetet med detta eftersom elever och lärare snabbt och enkelt kan dela och sprida kunskap genom exempelvis Lync och OneDrive," säger Ulrika Zakrisson, lärare på Väsby Nya Gymnasium

Jonas Bäckelin från Mikael Elias Gymnasium i Stockholm intervjuas även om utmärkelsen och om sitt arbetssätt på internationella bloggen Daily Edventures.

Som en del av att bli svenska Microsoft Innovative Educator Experts kommer lärarna att delta i den Europeiska nomineringen under januari 2015 där fyra lärare kommer att väljas ut för att delta i den internationella Innovative Educator Experts konferensen i Seattle i april. Där kommer de att möta lärare från hela världen som jobbar på samma innovativa sätt för att dela tankar och idéer, och  påbörja nya samarbeten.

”Microsoft Innovative Educator Experts som genomförs i samarbete med Lärarnas Riksförbund har aldrig haft så hög kvalité på bidragen som i år. Vi ser med glädje att allt fler lärare planerar och genomför sina lektioner för att förbereda sina elever för den kommande arbetsmarknaden. De använder IKT på ett naturligt sätt i sin undervisning, inkluderar samhället i skolan och gör på så sätt skolan global. Dessa lärare har förstått sitt uppdrag och skapar morgondagens internationella arbetskraft,” säger Eva Pethrus, Senior Program Manager på Microsoft Sverige.

Kontakta Eva Pethrus för lärarnas individuella motiveringar, och mer information om hur Microsoft jobbar med skolor och lärare i Sverige.

Läs mer om Microsoft Innovative Educator Experts här!


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images

Trending Articles