Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft tar ställning för elevers integritet

0
0

På Microsofts årliga europeiska utbildningskonferens ligger fokus på vikten av elevers integritet. Microsoft bekräftar sitt åtagande att aldrig använda elevers data för reklam-och marknadsföringsändamål genom så kallad "data mining".

 

Konferensen, som besöks av flera svenska lärare och skolledare, inleddes idag i Barcelona. På plats finns också Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft Sverige.

 

"Integritetsfrågor håller lärare tillbaka från att göra det bästa av modern teknik och förbereda eleverna för att lyckas på dagens arbetsplatser. Samtidigt finns en risk med många lösningar som används i klassrummet idag, som oavsiktligt sätter studenters information i riskzonen" säger Eva Pethrus.

 

"Den privata sektorn har ett ansvar för att ge lärare de verktyg och resurser som inspirerar till ett verklighetsbaserat lärande samtidigt som man respekterar elevers integritet. Det är därför Microsoft har förbundit sig att vidta alla åtgärder vi kan för att se till att elevens information förblir säker. Vi kommer inte, under några omständigheter, utnyttja information från eleverna för data mining," säger Eva Pethrus

 

Microsoftteknik används i 98 procent av skolorna i hela världen. Exempelvis används Microsoft Office 365 Education, ett molnbaserat kommunikations och samarbetsverktyg, idag av 110 miljoner studenter, lärare och skolpersonal. Kompetens i Microsoft Office är en viktig del av att förbereda studenter för arbetsmarknaden. En ny IDC studie visar att Microsoft Office-kunskaper är bland de 20 viktigaste kompetenserna som krävs för välbetalda yrken.

 

Microsoft satsar också mycket resurser för att utbilda lärare på ny teknik, exempelvis genom nätverket Partners in Learning som når nästan 1 miljon lärare över hela världen och inkluderar allt från inspiration från andra lärare till konkreta online-utbildningar.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images

Trending Articles