Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Nordens Bästa Intranät bygger på SharePoint

0
0

Diös prisbelönta intranät är baserat på SharePoint.

Diös fastigheter har fått priset Nordens Bästa Intranät och det är resultatet av en medveten utveckling mot nytta för användarna och deras upplevelse. Fokus har varit på att samla vardagens verktyg och nå affärsnytta. SharePoint har funnits länge i företaget som dokumenthantering men nu har alla de möjligheter till samarbete som finns i programmet utnyttjats. En kommunikationskanal där ledningen bloggar och alla som vill kan kommentera eller ”gilla” genom ett enkelt klick.

 – I grunden låg en önskan om en kulturförändring inom bolaget med högre engagemang från medarbetare och större öppenhet kring information från alla led i bolaget. Effektiva informationsflöden och enkel tillgång till den information man behöver gör att vi kan utföra våra jobb på ett bättre sätt, berättar Lena Spegel som är onlineansvarig på Diös och som drivit intranätet i mål.

Diös äger över 350 fastigheter runt om i norra Sverige. Fastigheterna omfattar både lägenheter, kontor, handel, gallerior och industri och har därför en bredd av hyresgäster med både privatpersoner och företag.

– Eftersom vi är så geografiskt utspridda är samarbete viktigt. Våra samarbetsytor med tvärgrupper där till exempel fastighetsskötarna kan ställa frågor till varandra spelar en viktig roll på intranätet. Eftersom många av mina kollegor oftast är ute i fastigheterna och utför arbeten måste lösningen fungera mobilt. Vi ser ett stort behov av kompetensutbyte mellan olika tvärgrupper internt, nu finns både diskussionsforum och dokumenthantering inbakat i samarbetsytorna, förklarar Lena Spegel.

Diös arbetar agilt både tekniskt och funktionsmässigt. Nu pågår arbetet med en ny del för övergripande koncernrapportering, en samarbetsyta för att både sammanställa och analysera kvartalsrapporteringen.

– SharePoint har en bank med funktioner som vi till stor del kan använda, det är bra att inte alltid behöva be om hjälp att utveckla. Annars specialanpassar vår IT-konsult Bool applikationen så det blir smidigt för oss att använda i just vår verksamhet, säger Lena Spegel. 

Juryns motivering lyder: För ett intranät som är anpassat till kärnverksamheten och tar fullt ansvar för användarens upplevelse. Där många intranät kastar medarbetarna mellan olika gränssnitt och lösningar, gör detta tvärtom och samlar vardagens verktyg. Fokus på affären, väl genomtänkt prioritering av innehållet samt goda möjligheter till kontakt och samarbete är ytterligare kännetecken. Med tanken på mobila användare inkluderad redan från början blir slutsatsen klar – detta är ett tilltalande, effektivt och stort steg mot den digitala arbetsplatsen.

– Jag får börja med att gratulera Diös till priset, säger Niklas Danell, produktmarknadschef Office och Office 365 på Microsoft i Sverige. – Vår partner Bool har lyssnat på Diös och hjälpt dem i sin transformation från att använda SharePoint för bara dokumenthantering till att en nå en helt ny nivå där intranätet blir en samarbetsplattform. Som eldsjäl för SharePoint gläder det mig att nu ha ett prisbelönt exempel att referera till. Diös är ett skolexempel på hur en framsynt vision resulterar i naturliga arbetsredskap som ger affärsnytta.

Även ett Hedersomnämnande är baserat på SharePoint, Vasakronans intranät belönades för innovation och nytänkande.

Länk till Nordens Bästa Intranät för mer information och juryns motiveringar: www.nordensbastaintranat.com


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images