Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft vinnare av Womentorpriset 2014

0
0

Microsoft utsågs på onsdagskvällen till vinnare av Womentorpriset 2014 i samband med Womentordagen. Womentorpriset delas ut för tredje året i rad av IT&Telekomföretagen i samarbete med Computer Sweden. I år delades priset för första gången ut i två kategorier: individ och företag/organisation.

Microsoft vann kategorin företag/organisation, med motiveringen:
Microsoft driver ett långsiktigt och strukturerat arbete kring mångfaldsfrågor, som har tydliga påvisbara resultat. De har bl.a. ökat andelen kvinnliga chefer från 19 % 2005 till 37,5 idag. Microsoft arbetar aktivt med dessa frågor och driver ett antal projekt, som alla bottnar i grundpelaren att värdesätta olikheter. Fokus på mångfaldsfrågor finns inom alla nivåer upp till VD och ledningsgrupp. Microsoft är av dessa anledningar vald till vinnare av Womentorpriset 2014 i kategorin företag/organisation.

– Jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet för oss på Microsoft, Womentor är en viktig del av hur vi kan lyckas och priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Jonas Persson, vd Microsoft AB.

Juryn för Womentorpriset bestod i år av: Eva Halvarsson Andra Ap-fonden, Anne-Marie Fransson IT&Telekomföretagen, Jonas Stier Mälardalens Högskola och Jörgen Lindqvist Computer Sweden.

Ulrika Holmbring, Product Director R&D, HR & Financials, IFS utsågs till vinnare av Womentorpriset i kategorin individ.

– Det är väldigt glädjande att i år få dela ut Womentorpriset i två kategorier – till två mycket värdiga vinnare som på olika men lika viktiga sätt verkar för att åstadkomma förändring och agerar förebilder för hela branschen. De insatser de, och alla övriga nominerade kandidater, gör är oerhört viktiga, inte minst för att de presenterar lösningar som fungerar för andra att ta efter, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Womentor är ett verktyg för att stödja de företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Syftet är att öka branschens, och företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor. Programmet står på tre ben:

  • Förändringprojektet. Womentor involverar de bästa och mest engagerade företagen i ett förändringsarbete. Varje företag sätter upp mål för att uppnå ökad andel kvinnliga ledare i företaget, som följs upp i slutet av året.
  • Ledarskapsprojektet. Företagen nominerar en framgångsrik kvinnlig chef att delta i ett ledarutvecklings- och mentorprogram. Syftet är att synliggöra förebilder och att erbjuda duktiga chefer utveckling och nätverk.
  • Varumärkesprojektet. IT&Telekomföretagen arbetar aktivt tillsammans med de deltagande företagen för att kommunicera goda exempel inom företagen, i och utanför branschen.

Sedan 2006 har över 50 bolag utvecklat drygt 300 ledare som adepter och mentorer i programmet. Läs mer på www.womentor.se.

På bilden: Jonas Persson, vd Microsoft AB och Catharina Ljungberg, direktör för konsumentkanalen på Microsoft AB tar emot Womentorpriset.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images