Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft är Europas bästa arbetsplats 2014

0
0

I mars korades Sveriges bästa arbetsplatser där Microsoft kom tvåa och i nu har även Europas bästa arbetsplats korats. På multinationell företagsnivå utsågs Microsoft till den bästa arbetsplatsen i Europa och där ingår också Microsoft i Sverige. 

 

Great Place to Work som står bakom undersökningen har haft ett rekordår för svenska företag, där hela 17 stycken kvalar in på europalistan över de 100 bästa arbetsplatserna i Europa. Totalt deltog 2 330 företag och organisationer. Läs mer om hur vi på Microsoft Sverige jobbar på www.detnyaarbetslivet.se 

 

Sex trender som skapar de bästa arbetsplatserna i Europa enligt Great Place to Work

1.  MEDVETENHET - Det finns en ökad medvetenhet bland företagsledare världen över om vikten av en hög tillit i sin arbetsplatskultur. Förtroende är ”top of mind” för dagens chefer enligt en rapport från PricewaterhouseCoopers.

2.  BEVISFÖRING - Det kan idag klart visas med flertalet mätningar att de bästa arbetsplatsernas, de med hög tillit och engagemang, leder till bättre affärsresultat.

3.  ARBETSMARKNAD – Jakten på rätt medarbetare med hög kompetens främjar ekonomisk och driver organisationer att göra mer för att attrahera och behålla sin personal. Svenska Cygni är ett typexempel.

4.  GENERATION Y – Milleniumgenerationen kräver bättre arbetsplatser som tar ett större socialt ansvar och visar hänsyn till behovet av balans i privat- och arbetslivet.

5.  ANSVARSTAGANDE ANSTÄLLDA – Högt förtroendekapital handlar inte enbart om vad ledningen gör för sina anställda. Det speglar också vad den anställda gör för företaget, speciellt i svåra tider. Lågkonjunkturer kan urholka arbetsplatskulturer, men om organisationer tar hand om sina anställda, kan förtroendet för organisationen stärkas ytterligare under en kris.

6. VÄLBEFINNANDE – Ökat behov och kunskap kring välbefinnande driver organisationer att förbättra sina kulturer. Stressfaktorn har ökat i arbetslivet och den ökande användningen av mobila enheter skapar en press för den anställda att " alltid vara påloggad ". En motreaktion blir högre krav på fysiskt och mentalt välbefinnande som en del i arbetsplatskulturen. Fler och fler arbetsplatser erbjuder idag yoga och mindfulness på arbetstid. Forskning visar också att avslappning och meditationstekniker ger bättre affärsresultat.
 

Placeringar för de svenska företagen på Europalistan över multinationella organisationer:

-  Microsoft  1
-  WL Gore and Associates  2
-  EMC  7
-  Mars  10
-  McDonald´s  14
-  Hilti   17
-  Adecco Group  19


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images