Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

100 anmälda till Jobba hemma-dagen 2014: Undersökning visar att videokonferens är uppskattat verktyg

0
0

Med tio dagar kvar till Jobba hemma-dagen den 26 mars har antalet företag och organisationer som slutit upp redan överskridit alla förväntningar. Över hundra företag har anmält sig, med sammanlagt nästan 24 000 medarbetare som har möjlighet till flexibelt arbete, och anmälningarna fortsätter att strömma in.

Ett av de företag som ställer sig bakom Jobba hemma-dagen är TDC, som med hjälp av TNS Sifo undersökt en faktor för det flexibla arbetslivet; videokonferenstrenden. 400 it-chefer och andra i beslutsfattande it-positioner i företag har tillfrågats om deras jobba hemma-beteende.

Undersökningen visar att bland större företag har i dag sju av tio videokonferens, och att sannolikheten för att videokonferens används ökar ju större företagen är. Och tekniken uppskattas av de som använder den: 98 procent av användarna är nöjda.

 

Undersökningen visar också att hela 71 procent av storföretagen (fler än 120 anställda) använder videokonferens. För företagen generellt har användningen under två år legat stabilt kring 50 procent.

Läs mer om undersökningsresultaten i TDCs pressmeddelande.

- Vi ser en ny social kultur växa fram både bland konsumenter och företag, där man i allt högre grad förväntar sig kunna ha samma snabba enkla lösningar för att kommunicera och samarbeta på företaget som privat. Siffrorna på att användarna av tekniken är positiva och efterfrågar den här sortens lösning är helt i linje med de beteenden och trender vi ser, säger Emelie Ekblad, Product Marketing Manager på Microsoft Sverige. 

- Den platta tillväxten kan ha sin förklaring i att man klarar av den ökade videoförfrågan genom ”Ad-hoc”-videosamtal på mobilen och plattan – och att man inte alltid behöver stora påkostade system. Vi ser en kraftigt ökad efterfrågad på den här sortens integrerade kommunikations- och samarbetslösning i form av sociala verktyg, säger Emelie Ekblad. 

Undersökningen visar vidare att sannolikheten att företagen har videokonferens ökar ju större de är. 

- Att hela sju av tio storföretag använder videokonferenser är en imponerande siffra. Vi visste att större företag i högre grad använder videokonferens, men siffran är ändå betydande, säger Catharina Hedborg, produkt- och marknadsdirektör på TDC Sverige.

- Undersökningsresultatet visar vidare att enbart 2 procent av användarna är missnöjda vilket ligger i linje med vår uppfattning om en extremt stor videokonferenslojalitet. Hittills har ingen av våra kunder som använt tekniken bytt ut den. Den låga missnöjdheten talar för en ökad användning av videokonferenser hos de som redan har lösningarna. Sammantaget visar undersökningen, tillsammans med våra kunders positiva upplevelser av videokonferenssystemen, en teknik som har stor tillväxtpotential, avslutar Catharina Hedborg. 

Om TDC

I Sverige erbjuder TDC helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till utveckling av effektivitet, relationer och affärer. Företaget är representerat över hela landet med cirka 800 medarbetare. TDC Sverige AB är ett dotterbolag inom TDC-koncernen – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 24,6 miljarder danska kronor och 9 000 medarbetare (2013). TDC grundades i Danmark 1882


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images