Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Här är finalisterna till Microsoft innovativa Skolledarpriset

0
0

I syfte att lyfta fram goda exempel på skolledare instiftades innovativa skolledarpriset av Microsoft i samarbete med Lärarförbundet 2011. Priset premierar duktiga skolledare som via ett hållbart skolutvecklingsarbete säkrar att deras skola ger eleverna möjlighet att lyckas och utvecklas.

Juryn, som består av representanter från Microsoft och Skolledarföreningens styrelse, har beslutat att utse följande tre finalister: 

Birgitta Tornberg, förskolechef/rektor, Ormbergsskolan Luleå

På Ormbergsskolan arbetar alla med formativ bedömning och elevresultaten i Birgittas ”framtidsverkstad” är goda. Hon driver skolan framåt, såväl med hjälp av digitala verktyg som stöd för pedagogisk utveckling, som genom sociala medier och blogg. Hon stimulerar lärarnas kollegiala lärande och är själv en del av ett utvidgat skolledarkollegium. IKT i betydelsen medie- och informationskunnighet samt omvärldsbevakning är viktigt för Birgitta. Via ett brett kontaktnät med politiker och näringsliv ökar hon samverkan mellan skola och samhälle. Med hjälp av studenter från Luleå Tekniska Universitet som stöd till lärarna, inför Birgitta ett nytt, ej talat språk, programmeringskunskap, vilket gör eleverna till producenter istället för konsumenter.

Mikael Parknäs, rektor Smedingeskolan, Kungsbacka

Skolutveckling är digitalt lärande, enligt Mikael. Han använder tekniken, bland annat 1-1, interaktiv vägg, för att utveckla sin skola och är flitig på hemsida, blogg och sociala medier där han delar med sig av sina kunskaper och fyller på sina egna. Mikael medverkar ofta i fortbildningsinsatser på konferenser och mässor. Genom en medveten omvärldsbevakning fångar Mikael nytänkande, som han utvecklar och förädlar tillsammans med personalen. Kommunikation, samarbete och pedagogiskt synsätt lärarna emellan har utvecklats. Lusten att undervisa och lära har ökat hos både lärare och elever.

Gunilla Rasmusson, bitr. rektor, Munkhätteskolan, Malmö

Gunilla är en engagerad och kreativ pedagogisk ledare, som drivs av stark tilltro till sin personal och skolans elever. I ett utsatt område med usla skolresultat och negativ publicitet, har skolan med hjälp av datorstödd skriv- och läsutveckling (ASL) och reciprok undervisning (RU) stadigt förbättrat elevresultaten. Gunilla har initierat inköp av interaktiva whiteboards som stöd för lärande och omvärldsbevakning. Hon stimulerar det kollegiala lärandet genom regelbundna lärande samtal, s.k. dialogtid, med personalen och låter lärare för de lägsta klasserna dela med sig av sina kunskaper till lärare i årskurs 7-9. Gunilla tar emot många studiebesök och uppmuntrar sina lärare, att via Centrum för pedagogisk inspiration i Malmö, dela med sig av sina kunskaper.

Priset delas ut i samband med Skolledarkonventet den 27 februari 2014 i Stockholm.

Läs mer om Microsoft initiativ och möjligheterna med ny teknologi i undervisningen. 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images