Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Skriv din studentuppsats för Microsoft

0
0

Världen blir allt mer digital. Det är ingen nyhet. Men vad som är nytt är att företag och organsationer nu anpassar sig och tar tillvara på de möjligheter som ny teknik öppnar upp.

Det gäller bland annat synen på arbete och jobb. Idag är till exempel arbetet för många inte alltid en plats man går till, det är något man gör. Ny teknik gör det möjligt att jobba hemifrån på ett helt annat sätt än tidigare. För många är det en nyckelfaktor för att få livspusslet att gå ihop. Ny teknik skapar nya beteenden och utmanar strukturer som påverkar samhället på flera sätt och nivåer. Vi på Microsoft är med och skapar denna teknik, vi skapar möjligheterna. Och nu ska vi också själva börja leva som vi lär.

Därför river vi hela vårt svenska huvudkontor i Stockholm.

Vi kastar ut fasta arbetsplatser och stängda dörrar. Upp växer stora kreativa ytor med nya möjligheter för medarbetare att själva välja var, när och hur man ska jobba. Stora förändringar som kommer utmana ledarskap och organisationsstrukturer. Men även möjligöra nya samarbeten.

Vi ser att vår ombyggnation kan fungera som ett bra praktiskt fall och ligga som empirisk grund för en magisteruppsats alternativt ett ex-jobb. Dels på grund av de organisationsstrukturella utmaningarna vi ställs inför men även då den symboliserar ett skift i hur många företag, organisationer och branscher ser på arbete i dag. Vad har detta för betydelse för individen, för ledarskap, för miljön, hur påverkar det internkommunikationen, ekonomin, effektiveteten och produktiviteten, vad händer med samhällsstrukturerna? Här finns gott om intressanta frågeställningar utifrån flera olika ämnesdiscipliner.

Därför är vi intresserade av dig som är i slutskedet av studierna och har karriären framför dig. Vi vill bjuda in dig till oss på Microsoft för att skriva magisteruppsats eller göra ex-jobb. Följ med på resan när vi river gamla strukturer och bereder plats för nya. Det blir resan in i det nya arbetslivet som ska tilltala en ny generation med nya tekniska förutsättningar.

Läs mer på vår uppsatssida, där du även hittar information om hur du ansöker.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images