Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Stort intresse för Microsoft i Almedalen

0
0

Som vi berättat om tidigare så arrangerade vi ett flertal seminarier under årets Almedalsvecka. När vi summerar veckan kan vi nöjt konstatera att våra seminarier varit mer välbesökta än genomsnittet under Almedalsveckan och att de frågor vi lyfte upp verkligen engagerade besökarna. Förra veckan skrev Rebecka Keeling om jämställdheten inom IT-branschen på Nyhetsbloggen, och denna vecka vill vi följa upp med en kort sammanfattning – främst kring tre seminarie-ämnen: teknik i skolan, matematik och vård. Samtidigt vill vi tacka alla deltagare för en strålande Almedalsvecka.

 IT- och matematikkunniga elever i fokus

Utgångpunkten för seminariet “Behöver utbildningsministern en egen surfplatta?” var skolans roll i att förbereda våra ungdomar för en framtid som vi inte är helt säkra på hur den ser ut – och hur tekniken kan integreras i lärandet.

Bertil Östberg, som är statssekreterare åt utbildningsministern Jan Björklund och tillika en av paneldeltagarna på vårt seminarium, menade att ungdomarna idag har en digital kompetens eftersom de vuxit upp med Internet. Vad gäller lärandemiljön så trodde han också att man med hjälp av tekniken kunde göra utbildningen mer intressant, snarare än att bara förlita sig på traditionella undervisningsmetoder.

Eva-Lis Sirén, som är ordförande för Lärarförbundet och en annan av våra paneldeltagare, tyckte – i en kort intervju efter seminariet - att man skulle kombinera mer traditionella medel med nya: “Jag tycker att (elever och studenter) dels ska ha tillgång till konventionella hjälpmedel som papper och penna, men sedan att de också ska ha tillgång till de tekniska lösningar som finns idag, både datorer och surfplattor. Alla saker fyller sin funktion”.

Det följande seminariet handlade om elevers bristande matematikkunskaper. Vi presenterade “Matematikkommissionen” som är ett brett samverkansinitiativ för att höja lägstanivån och stärka Sveriges topp-studenter inom matematik.

En av paneldeltagarna var Peter Nyström från Centrum för Nationell Matematikundervisning. Han menade att det måste finnas en tydligare bild av hur IT och matematik hänger ihop: “[…] man måste gå ifrån att forskningen på området för närvarande sker av enskilda entusiaster, när den istället bör omfattas i större perspektiv och man måste standardisera användningen av IT i matematiken.”

Spel och appar i rehabilitering

På vårt seminarium “Kan dataspel och appar skapa en effektiv rehabilitering?” konstaterade paneldeltagarna att Xbox och Kinect kan hjälpa till att avdramatisera rehabiliteringsprocessen. Anders Olausson, som är ordförande för European Patient Forum (EPF): “Jag tror att Kinect kan vara ett briljant verktyg, sjukgymnaster kan med hjälp av den hjälpa personer över hela landet. Man måste dock alltid se till så att datan som överförs är säkrad och garanterad så att inga fel uppstår”. Paneldeltagarna såg att man i större utsträckning kunde använda tekniken i sitt hem för att såväl hålla kontakten med sina patienter som att föra in rehabiliteringen på ett bra sätt, i patientens eget hem.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images