Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft stödjer digital agenda för Sverige

0
0

Igår presenterade regeringen och it-minister Anna-Karin Hatt den ”Digitala Agendan för Sverige”. Agendan är resultatet av ett arbete som it-ministern initierade för cirka ett år sedan med syfte att samordna regeringens insatser inom it. Målsättningen är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Vid presentationen fick en rad intressenter möjlighet att skriva under agendan, och Microsoft Sverige är en av dessa aktörer som förbinder sig till att bidra till genomförandet av den digitala agendan.

Vi på Microsoft känner ett särskilt engagemang för de frågor som berör ett digitalt innanförskap för alla samhällets medborgare och att alla Sveriges elever ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images