Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Näringspolitiskt forum tillsätter Per Adolfsson som ordförande

0
0

Per Adolfsson, VD Microsoft SverigeFör att lyfta näringspolitiska frågor i samhällsdebatten samlas en rad aktörer i det nyskapade nätverket Näringspolitiskt forum. Fokus för forumet är att gemensamt diskutera förutsättningarna för det svenska näringslivets utveckling samt de frågor som behöver belysas i den svenska debatten kring ekonomisk politik.

Ordförande för styrgruppen är svenska Microsofts VD Per Adolfsson.

- Det svenska samhället är beroende av företagande för att uppnå en långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckla välståndet. För oss inom it-branschen är entreprenörskap och innovationsvilja själva navet för vår verksamhet – och i takt med att näringslivets beroende av it blir allt större, blir också den utveckling som sker här avgörande för hela samhället, säger Per.

Näringspolitiskt forum ligger inom ramen för Entreprenörskapsforums verksamhet och kommer att ta fram rapporter som baseras på både svensk och internationell forskning. Ambitionen är att ta fram fyra till sex rapporter per år.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images