Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Ensamkommande barn utbildas i svenska genom Messenger

0
0

Svenskacoach i Windows Live MessengerGenom ett samarbete tillsammans mellan Stockholm stad, KTH och Stockholms universitet kan elever i en rad svenska kommuner sedan 2009 få läxhjälp i matte via Windows Live Messenger. Nu vidareutvecklas projektet till att omfatta utbildning i svenska och riktar sig till ensamkommande flyktingbarn.

Genom videosamtal och skriftlig chatt i Messenger kan barnen och de unga vuxna få extra stöd när de lär sig det svenska språket. Målsättningen är att främja integrationen och hjälpa barnen att komma in i det svenska samhället. Coachar gör lärarstudenter från Stockholms universitet som läser till lärare i svenska och svenska som andraspråk.

2010 kom totalt 2293 ensamkommande barn och unga vuxna till Sverige, varav 150 till Stockholm.

Hallå där, Marie Ygge, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft.
Vilken är den viktigaste anledningen till att använda sig av teknik i utbildningstillfällen som det här?
- Förutom att det med teknikens hjälp är möjligt att arbeta med pedagogik som stimulerar inlärandet hos eleverna på helt nya sätt, så är det viktigaste med coachprojekten att öka tillgängligheten till lärare. För svenskacoacher specifikt är tekniken ett verktyg som bidrar till att barnen verkligen integreras i det svenska samhället, i långa loppet att de under lika villkor kan komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Marie Ygge, försäljningsdirektör offentlig sektor på MicrosoftVilka fördelar finns det med att i utbildningsprojekt använda sig av chattverktyget Messenger gentemot barn och ungdomar?
- Barn och ungdomars lärande förenklas om man i utbildningen använder sig av verktyg som de redan är bekanta med. I det här fallet är Messenger optimalt eftersom det också har en social funktion som bygger broar för de ensamkommande barnen in i det svenska samhället.

Vad är dina tankar kring att ett verktyg som vanligtvis används av ungdomar för att kommunicera med varandra, nu tar an en ny roll?
- Vi ser att det blir vanligare att teknik som utvecklats för konsumentmarknaden även används inom de mest oanade sammanhang. Till exempel används vår spelteknik Kinect idag av kirurger inom sjukvården. Med lite kreativitet finns många utvecklingsområden även för enkel teknik - det är väldigt spännande att se. 

Läs även en intervju med några av lärarcoacherna.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images

Trending Articles