Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Inför Earth Hour, så mycket energi kan molnet spara

0
0

På lördag är det för fjärde året i rad dags för WWF:s Earth Hour som syftar till att öka uppmärksamheten kring klimatförändringarna och få oss att fundera över hur val i vardagen påverkar klimatet.

Så, vi satte oss ner och räknade på hur det svenska samhället påverkas av de energibesparingar som molnet möjliggör genom att befintlig drift av lokala datacenter istället läggs i molnet.

Vi kom fram till att den mängd energi som kan sparas in under ett år:

Hur har vi kommit fram till detta? Sveriges totala energianvändning under 2009 var 568 TWh. IT använder 2 procent av den totala producerade energin. Av de 2 procenten, går 23 procent till drift av datacenter. Genom att samla molnservrar i stora datahallar kan energiförbrukningen minska med 30-90 procent jämfört med lokala datacenter (siffran varierar beroende på storleken på befintliga datacenter). Vi räknar på en genomsnittlig besparing på 50 procent.

Det ger oss en årlig energibesparing på 1,3 TWh.

Mer information om hur företag kan minska sin energiförbrukning genom att gå över till molnet finns i en rapport framtagen av Microsoft, Accenture och WSP Environment & Energy. Läs även på MvH-bloggen hur du kan spara energi med hjälp av Windows 7. 

Vi uppmuntrar alla våra anställda att delta i Earth Hour imorgon klockan 20:30-21:30. Gör det du också! 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images