Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Billigare och mer flexibel licenshantering för skolor

0
0

Nu blir det möjligt för alla skolor och institutioner för högre utbildning att prenumerera på sina licenser. Skolan kan välja att licensiera alla sina datorer för Windows 7 och Office baserat på antalet heltidsanställda, även för gemensamma datorer i till exempel datorsalar, istället för på antalet datorer som tidigare.

Dessutom kan skolorna välja att köpa tilläggsprodukter i valfri kvantitet som samlas på samma licensavtal. Sammantaget ger det en tydligare översikt av licenserna, minskad administration och för de flesta skolor även sänkta licenskostnader.

Läs mer om våra licenser för skolor och institutioner för högre utbildning här.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images