Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Naturliga användargränssnitt mot helt nya användningsområden

0
0

De senaste åren har teknikutvecklingen gått mot att teknik ska vara naturlig att använda. Det är något som vi på Microsoft arbetat med i många år. Kinect för Xbox 360 är ett exempel där naturligt användargränssnitt används. Tekniken i Kinect kan till exempel känna igen din röst, dina personliga rörelser och ditt ansikte. Microsofts vision är att tekniken i framtiden ska vara helt osynlig, där vi ska kunna interagera med teknik på samma sätt som vi interagerar med andra människor.

Idag ser vi den här typen av naturlig teknik framför allt inom spel och underhållning, men det finns stor potential för användning inom hälso- och sjukvård samt utbildningsområdet. Vid World Economic Forum i Davos lyfte vi fram just detta - hur naturliga användargränssnitt kan användas för att höja människors livskvalitet och stimulera den ekonomiska tillväxten. Det finns idag en rad forskningsprojekt som arbetar med just denna utveckling.

Ett exempel är ett projekt vid University of Washington som integrerar känsel med robotkirurgi så att kirurger direkt ska kunna känna vilka områden som inte ska skäras i. Vid Harvard har forskare använt tekniken i vårt Surfacebord för att utveckla spel och aktiviteter som fungerar som rörelseterapi för barn med cerebral pares - där flexibiliteten hos Surface innebär att spelen kan anpassas helt efter det enskilda barnets behov.

(Please visit the site to view this media)
Ett tredje exempel är utvecklingen av en datorbaserad sjuksköterska som i framtiden inte bara ska kunna hantera grundläggande medicinska problem utan även mer avancerade medicinska problem till områden i tredje världen som idag inte har ordentlig tillgång till sjukvård - allt med hjälpen av naturliga användargränssnitt.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images