Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Enklare tillgång till offentlig data med Azure

0
0Med webbplatsen och tjänsten OffentligaData.se har Microsofts partnerföretag Modul1 skapat en plattform där myndigheter och kommuner enkelt kan lägga ut information för att offentliggöra publik data av olika slag. Samma information kan sedan användas av utvecklare och entreprenörer för att införliva informationen i olika applikationer och lösningar. Hela projektet har varit möjligt tack vare Microsofts molnplattform Windows Azure.

En applikation som visar brottsstatistiken där du befinner dig, eller en tjänst som överskådligt visar personfördelningen i Sveriges Riksdag. Det är några av tjänsterna som är möjliga att skapa med Offentliga Data som källa. Webbsidan OffentligaData.se har sin grund i att PSI-lagen tillkom sommaren 2010. Lagen har som syfte att underlätta för privatpersoner och företag att få tillgång till publik information hos myndigheter och kommuner.

En viktig aspekt för nya spelare som vill skapa en affärsverksamhet kring informationen som släppts fri, är att det finns möjligheter att ta betalt på ett enkelt sätt. Modul1 tittade på olika lösningar för att hitta alla relevanta beståndsdelar kring offentliggörande, plattform och betalning. Microsofts Azure-plattform löste samtliga av dessa delar. Myndigheterna får nu möjligheten att på ett mycket kostnadseffektivt sätt flytta ut den information som ska vara tillgänglig till allmänheten och därmed kan de fokusera tid och resurser på kvaliteten i informationen istället.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images