Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

5 kloka val för ökad produktivitet

0
0

Jobba Hemma-dagen, 5 maj. Att få ut mer av arbetsdagen är en önskan de flesta har. Långa möten, en överfull e-post, avbrott och distraktioner kan sno både tid och fokus, samtidigt som den sociala biten av att vara på en arbetsplats är viktig.

Jobba Hemma-dagen handlar om att arbeta där du är, eller där du behöver vara för stunden. Det kan vara på tåget mellan kontoret och affärsmötet, på fiket innan dagishämtningen, eller hemma med datorn eller surfplattan på köksbordet. Att byta miljö och anpassa arbetsplatsen utifrån vad som behöver göras kan hjälpa dig få ut mer av dagen och få mer gjort.

Genom att använda de möjligheter tekniken öppnat för oss kan vi arbeta smartare och få mer gjort på kortare tid. Då får vi tid över till annat som är viktig för oss.

Med mindre än en vecka kvar till årets Jobba Hemma-dag har vi bett Marcus Jarl, Productivity Practice Leader på FranklinCovey, dela med sig av 5 kloka val för ökad produktivitet. Det är 5 kloka val som kan få dig att använda din tid och din energi på ett bra sätt.

Marcus Jarl har hållit i flera kurser om personlig produktivitet för anställda på Microsoft i Sverige. Vi uppskattar hans och FranklinCoveys kloka råd. Det tror vi du kan göra också.

1) Agera på det viktiga - reagera inte på det brådskande

I dagens hektiska värld drunknar människor i e-post och många känner sig överväldigade av kraven att åstadkomma mer med färre resurser. Det första valet vi behöver lära oss är att bättre sålla det som är verkligen viktigt från det som bara är distraherande.

2) Sikta på det allra bästa - nöj dig inte bara med godkänt

Alla vill göra skillnad, men konkurrerande prioriteringar förhindrar oss ofta från att nå de riktigt goda resultaten. Det andra valet handlar om att definiera sina allra viktigaste roller i livet - både på jobbet och privat - och tydliggöra sin standard för vad som är tillräckligt bra och ibland det allra bästa, i dessa roller för att man ska nå sina prioriterade mål.

3) Schemalägg det allra viktigaste - sortera inte grus

Det är lätt att tappa överblicken och bara “låta dagen hända”. Det tredje valet handlar om att proaktivt återta en del av kontrollen över sin egen kalender genom att använda effektiva rutiner för att planera på ett sådant sätt att man också kan genomföra det som man vill åstadkomma.

4) Styr tekniken - låt inte den styra dig

Den elektroniska flodvåg av e-post, sms och sociala medier är ett hot mot vår produktivitet. I det fjärde valet lär vi oss att dra nytta av tekniken för att öka produktiviteten. Du kan exempelvis sätta upp ”to do”-lists i Outlook, sortera dina anteckningar, arbetsdokument och bilder i OneNote.

5) Håll igång elden - bränn inte ut dig

Arbetstempot gör att många människor riskerar att bränna ut sig. Det femte valet handlar om att dra nytta av den senaste hjärnforskningen för att kontinuerligt kunna fylla på sina mentala och fysiska depåer. – Ta dig tid att koppla av, så får du tillbaka energi som tar dig vidare mot målet.

FranklinCoveys program De 5 Valen för bästa produktivitet syftar till att mätbart öka produktiviteten och arbetsglädjen hos enskilda individer, hela team och organisationer. Programmet gör deltagarna bättre på att göra mer medvetna val, ökar förmågan att fokusera uppmärksamhet på det allra viktigaste och att hålla en jämnare energinivå. Det ger inspiration till ett smartare sätt att jobba för att ägna din tid och din energi till de viktigaste sakerna och målen, både professionellt och privat.

För mer information, kontakta Marcus Jarl på marcus.jarl@franklincovey.se.

För att delta i årets Jobba Hemma-dag besök www.jobba-hemma.se

Dela gärna med dig av dina bästa Jobba Hemma-tips på hashtag #jobbahemma eller lägg upp en bild från den plats du jobbar ifrån den 5 maj på #mittkontor


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images