Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Vinnarna av Microsoft Partner Awards 2014

0
0

Under gårdagens Partner Day 2014 presenterades årets vinnare av Microsoft Partner Awards.

I år har juryn fokuserat på att man ligger i framkant vad gäller lösningar på den senaste tekniken och att man varit framgångsrik hos användarna. Molntjänster och moderna enheter som en del av lösningarna samt hur den nya teknologin används inom det egna företaget har också spelat in.

Bild: Office IT-partner vann i kategorin SMB, lösningar för små och medelstora företag.

Årets partner Business Insight & Mission Critical: Sigma AB
Bygger lösningar för bättre affärsanalys
Sigma AB har snabbt tagit till sig ny teknik inom Business Insight. De har byggt en lösning som innehåller många komponenter i Azure-plattformen såsom HDInsight och Azure Service Bus. De har också presenterat ett av de första exemplen på en tillämpning av Internet Of Things i kombination med Microsoft Business Analytics.

Årets partner Business Solution: NAB Solutions AB
Bygger lösningar på Dynamics AX, NAV
NAB Solutions AB har genom kreativitet och starkt ledarskap visat hur man framgångsrikt kan kombinera en smart Azure-baserad branschpaketering tillsammans med en effektiv försäljningsmetodik som på kort tid resulterat i över 20 nya kunder. Genom att ligga i teknikens framkant och snabbt ta till sig nya Dynamics-versioner, använda Azure och inte minst den nya Tablet-klienten i Dynamics NAV 2015 visar de tydligt att Mobile First, Cloud First är ett framgångskoncept.

Årets partner Cloud Platform: Qbranch AB
Bygger hybridlösningar för moderna datacenter, för partner eller privata molntjänster
Qbranch AB har utvecklat en lösning i samarbete med några större kunder, där man i en och samma självbetjäningsportal kan beställa serverkapacitet i Azure, den egna hosting-miljön och i kundens eget datacenter. Dessutom är lösningen integrerad med Azures faktureringssystem för snabb och enkel kontroll på kostnaderna.

Årets partner Cloud Productivity & Enterprise Social: Xperta AB
Publika molntjänster (Office 365, Yammer, Azure, CRM Online) samt utnyttjar lösningar för samverkan
Xperta AB är drivande i migreringar av kunder till molnet. De har med god kvalitet förflyttat ett stort antal kunder till molnet. De har också på ett föredömligt sätt lagt till mer avancerade molntjänster såsom SharePoint Online i sitt erbjudande. Under det senaste året har Xperta AB också förflyttat en mängd kunder från Dropbox till OneDrive för Företag.

Årets partner Devices & Mobility: Atea Sverige
Bygger lösningar som bygger på egna appar och moderna enheter som en del i lösningen  Atea Sverige har under året byggt kompletta mobila lösningar åt sina kunder där plattor, telefoner, appar och molnet ingår som en helhet i lösningen. Lösningarna fokuserar på verksamhetsnytta med den mobila användaren i centrum. De ligger i framkant vad gäller att leverera på strategin Mobile First, Cloud First.

Årets partner Licens: Crayon AB
Säljer licenser och erbjuder lösningar kring dessa (SAM)

Crayon AB har under året fortsatt att starkt öka sina licensintäkter. De förnyar kundernas avtal i tid och de ökar signifikant år efter år. Under året som gått har de tydligt visat starkt fokus på transformationen till molnet. Crayon AB förser inte bara Microsofts kunder med förstklassiga licenslösningar och SAM-projekt utan säkerställer också nyttjandet genom att leverera konsultprojekt som exempelvis utrullning av Office 365 och implementering av hybrida molnlösningar.

Årets partner SMB: Office IT-partner
Bygger och/eller säljer lösningar riktade mot SMB-kunder

Office IT-partner har under året gjort en omfattande satsning för att bli en av de större spelarna inom SMB-marknaden. Resultatet har inte låtit vänta på sig. De har lyckats med att kraftigt öka sin volymlicensaffär, samtidigt som de haft en mycket stark tillväxt i sin hosting-leverans och i sin Office 365-affär. de har under året vunnit ett stort antal nya kunder i SMB-segmentet.

Årets partner Voice: Cellip AB
Bygger voice-baserade lösningar på Lync

Cellip AB har under det gångna året fortsatt leda utvecklingen av Lync-tjänster och har erbjudanden för alla segment. Det finns exempel på kunder som sparat uppemot 70 procent på deras Lync konferenslösning jämfört med en traditionell lösning. De har integrerade lösningar med några av de större teleoperatörerna på Enterprise-telefoni. Cellip AB är helt enkelt fortsatt ledande på Lync telefoni i landet.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images