Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

IF Metall får nöjdare medlemmar med ny CRM-app

0
0

IF Metalls nya app heter FOKUS och utvecklades med målet att öka nöjdheten hos fackföreningens 300 000 medlemmar. Appen lanserades till alla IF Metalls 37 avdelningar och ca 1 000 användare före jul och effekterna är redan långt över förväntan.

Tillsammans med Cinteros har IF Metall utvecklat appen FOKUS som baseras på Microsoft Dynamics CRM och Cinteros Web Portal. Målgruppen är alla de medarbetare som på avdelningsnivå besöker arbetsplatser i IF Metall. Tanken är att de ska ha all nödvändig information om arbetsplatsen i sin telefon eller i sin läsplatta.

Efter införandet av FOKUS upplever IF Metall flera positiva effekter, bland annat en bättre kontroll och ett bättre stöd i samband med arbetsplatsbesöken. Representanterna som genomför besöken är bättre förberedda och medlemmarna får ut mer av mötet med IF Metall. Restiderna har reducerats radikalt, tiden för att hantera besöken har minskat och det har blivit lättare att genomföra spontanbesök. Mer tid kan istället läggas på att träffa fler medlemmar.

”En användare berättade för mig att han får dubbelt så mycket gjort och att han mår mycket bättre sedan han började använda appen istället för den manuella hanteringen av besöken, det tycker jag är helt fantastiskt” säger Ronny Olsson, ombudsman på IF Metall.

Cinteros är specialiserade på Microsoft Dynamics CRM och har hjälpt IF Metall att utveckla appen. De är övertygade om att FOKUS skulle kunna göra stor skillnad för fler fackförbund och fackanslutna.

”Idag finns det ytterligare elva fackförbund som använder, eller är i färd med att börja använda, Microsoft Dynamics CRM - bara inom LO! IF Metalls användare kom igång snabbt med FOKUS och upplever redan stora positiva effekter. Man kan tänka sig att FOKUS kan förbättra medlemskontakten för alla fackförbund i Sverige” säger Robert Erlandsson, VD på Cinteros.

För mer information, vänligen kontakta:

IF Metall
Ronny Olsson
Ombudsman
Direktnummer: 08-786 82 42
Mobil: 070-228 28 96
E-post: ronny.olsson@ifmetall.se

Cinteros
Robert Erlandsson
VD
Direktnummer: 08-20 97 30
Mobil: 070-494 09 83
E-post: robert.erlandsson@cinteros.se


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images

Trending Articles