Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Hallsbergs kommun siktar på förbättrade skolresultat med Surface RT

0
0

I början på november är eleverna i årskurs sju de första i Hallsbergs kommun att kvittera ut sin nya Surface RT. Inom kort kommer även elever i årskurs 1 och 4 att få tillgång till Surface RT. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod och efter tre år kommer eleverna i år 1 till 6 att vara utrustade med en Surface per två elever och eleverna i årskurs 7 till 9 med en till en. Målet med satsningen är förbättrade skolresultat.

Den pågående satsningen startade genom ett politiskt initiativ i kommunen. Kommunen började se över sin maskinpark och tillgången till tekniska hjälpmedel för pedagoger och elever. Man kunde snabbt konstatera att det inte fannstillräckligt med verktyg i skolverksamheten för att kunna nå verksamhetsmålen. Det första steget till en förbättring var en utbildningssatsning för kommunens 180 pedagoger samt att förse dem med nya PC. Nu är det elevernas tur.

- Vi börjar med årskurs sju men vill att alla elever från årskurs ett till årskurs nio ska ha samma pedagogiska hjälpmedel. Inom loppet av tre år ska satsningen vara genomförd, säger Johan Bohlin, IT-samordnare på Hallsbergs kommun.

Valet av Surface RT handlar i stort om att satsa på en långsiktig lösning för skolan. Pedagogerna har redan PC med Windows och vi ser fördelar i att eleverna kommer att jobba i en liknande miljö med nya samarbetsytor.

- När pedagoger, elever och föräldrar får gemensamma samarbetsytor kan informationen delas på ett enkelt sätt och administrationen minskar. Eleverna kan jobba och lämna in sina arbetsuppgifter på samma plats. Föräldrarna vet var de kan hitta relevant information och enklare stötta sina barns skolgång. På det här sättet kan mer tid ägnas åt lärande och konstruktiva samtal mellan alla parter, säger Johan.

En viktig del av satsningen på Surface RT var att den populära skolappen Skolstil utvecklades för Windows 8. Appen hjälper eleverna att skriva sig till läsning vilket man i Hallsbergs kommun anser är viktigt. Nu väntar Hallsbergs kommun med spänning på en app med talsyntes som läser dokument och webbsidor.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bohlin
IT-samordnare, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Hallsbergs Kommun
Tel: 0582-68 54 07
E-post: johan.bohlin@hallsberg.se

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images