Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Användarna i fokus när Strängnäs kommun lanserar nytt socialt intranät

0
0

Strängnäs kommun har beslutat att införa ett nytt gemensamt intranät som baseras på Microsoft SharePoint 2013 för att förena sina 2 000 medarbetare i kommunen kring en plattform. Fokus ligger på användarna och syftet är bland annat att få ett mer levande intranät, fler gränsöverskridande samarbeten och ett högre engagemang bland medarbetarna i kommunen.

I lanseringen av det nya intranätet fokuserar man inte bara på nya funktioner och verktyg, utan stort fokus ligger på intranätets sociala funktioner. Det innebär att användarna ska kunna ha samma beteende kring kommunikation på sin arbetsplats som man har hemma vid din privata dator. På det sättet ser man att samarbete och kommunikation kan underlättas.

– Av samma skäl som man dekorerar sin arbetsplats med till exempel bilder och seriestrippar måste intranätet som arbetsmiljö vara trivsamt och inspirerande, säger Thomas Olsson som är kommunikatör på Strängnäs kommun.

Thomas Olsson menar att medarbetarna ska trivas och känna sig uppskattade för att en verksamhet ska vara effektiv. Ett sätt att åstadkomma detta är bland annat att lätta upp stämningen på intranätet genom att släppa fram inslag som inte har någon direkt verksamhetsnytta men indirekt bidrar till ökad produktivitet.

I arbetet med att bygga upp det nya intranätet har Strängnäs kommun tagit hjälp av Bool. Hos Bool kunde man konstatera att det inte var tekniken som var den främsta utmaningen snarare hur man skulle jobba med själva införandet av ett nytt intranät.

– Genom vår långa och breda erfarenhet av att både utveckla och införa intranät i såväl stora som små organisationer har vi kunnat bidra med väl beprövade och färdigutvecklade koncept och funktioner för ett modernt intranät. På så vis har vi kunnat ägna mer energi åt det viktiga – själva införandet av ett nytt arbetsredskap i verksamheten, säger Johan Jernström som är ansvarig för projektet hos Bool.

Läs mer Strängnäs kommuns införande av ett nytt intranät här.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images