Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Möt 2013 års vinnare av Innovativa Lärarpriset

0
0

Tre lärare prisas idag för sin användning av ny teknik och IT i undervisningen. Innovativa Lärarpriset är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund och Microsoft Sverige. I år belönas tre lärare som använder distansundervisning, programmeringsspråk och ämnesövergripande samarbete med IT.

"Det är glädjande att se hur ny teknik och IT kan bli en integrerad del i undervisningen och hur lärares betydelse inte minskar med IT i undervisningen, utan tvärtom ökar, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

De som prisas i dag är de tre lärarna Mikael Bondestam, Polhemsskolan i Gävle, Helena Kvarnsell, Björknässkolan i Nacka och Ylva Pettersson, Katedralskolan i Skara.

"Vi hoppas att med dessa lärares exempel kan intresset stimuleras för att utveckla undervisningen med nya hjälpmedel" säger Richard Lind, Teknisk Direktör på Microsoft Sverige, som finns på plats för att dela ut priset.

Mikael Bondestam tilldelas 1:a pris i 2013 års Innovativa Lärartävling för att han med stor framgång använt IKT i sin programmeringsundervisning. Via interdisciplinärt samarbete med engelskämnet och programmeringsämnet påvisar han tydligt att det finns olika språk, både de som talas och de som programmeras, men också hur de kan samexistera på ett naturligt sätt.  Han har fått pojkar som idag vi vet har ett lägre intresse att läsa böcker än flickor att få dem att båda läsa engelska böcker men också få dem att tolka böckerna såsom budskap men också språket. I programmeringsdelen så diskuteras syntaxen av hur spelet skall skapas för kunna återberätta och skapa redovisningar av dessa tolkningar via spelutvecklande.  I det underskott som Sverige har när det gäller duktiga programmerare så ger Mikael eleverna möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Han ger dem ett nytt språk!

Ylva Pettersson (mitten) tilldelas delat 2:a pris i 2013 års Innovativa Lärartävling för att hon med stor framgång i sitt projekt med Wikipedia ger eleverna möjlighet att dela med sig av sitt lärande på en internationell arena. Ylvas förmår ge eleverna möjlighet att bygga kunskap om sin lokala historia via ämnesövergripande kollaborativt arbete, och därmed blir det möjligt för hennes elever att visa sina kunskaper även utanför klassrummet. Genom sina projekt får eleverna förståelse för skolsituationen i andra länder och Ylva Petterson utvecklar därmed sina elever till sanna världsmedborgare.

Helena Kvarnsell (höger) tilldelas delat 2:a pris i 2013 års Innovativa Lärartävling för att hon med stor framgång i sitt projekt ”Dress for the Weather” använt IKT i distansundervisningen. Helena Kvarnsell visar en lekfullhet i sina undervisningsmetoder genom att hitta nya vägar att inkludera alla elever och använder tekniken för att möta alla elever oavsett behov.  Genom att integrera hemmet som en naturlig lärmiljö för eleven så stärker hon också elevernas självledarskap och samarbetsförmåga. På så sätt används tekniken som den fungerar även utanför klassrummet och därmed får Helena Kvarnsells elever redan i skolan tillgång till 2000-talets förmågor.

Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, Mikael Bondestam, Polhemsskolan, Richard Lind, Microsoft Sverige 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images