Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

95 procent anser att datorerna inte används fullt ut i skolan

0
0

Det råder ingen tvivel om att datorer och IT-verktyg har en naturlig plats i skolan idag. Men de används långt ifrån så effektivt som det finns möjlighet till. Endast fem procent av skolpersonalen tycker att IT-verktygen används fullt ut i undervisningen idag. Det visar en undersökning som Microsoft har gjort tillsammans med HP bland ett urval av IT-ansvariga, skolledning och pedagoger i landets skolor.

-        Där vi ser att IT-satsningarna har lyckats bäst, finns det ofta ett politiskt beslut och ett antal eldsjälar ute på skolorna som är pigga på att testa nya funktioner och möjligheter. Vi ser också att kunskapsutbytet mellan pedagogerna är a och o för ett lyckat IT-användande, säger Joke Palmkvist som är affärsområdesansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft Sverige.

98 procent av de tillfrågade tycker att IT-verktygen har en självklar plats i undervisningen idag. Men datorerna i skolan används framför allt till att skriva på och söka information på nätet.  Alla de kreativa möjligheter som finns används sällan fullt ut.

Undersökningen visar också att pedagogerna är de som främst planerar för hur IT-verktygen används i undervisningen (72%). Däremot är de sällan med i besluten runt vilken utrustning som ska köpas in.  Endast 34 procent av pedagogerna är delaktiga i det arbetet enligt undersökningen. Istället fattas besluten främst av skolledningen där 76% är delaktiga och av de IT-ansvariga (49%).

-         Allra bäst blir det förstås när flera olika grupper inom skolan samverkar runt vilka IT-verktyg som ska köpas in. IT-chefen bidrar med sitt kunnande inom IT-miljön, ledningen med sitt ekonomiska ansvar och pedagogerna och eleverna ger input om användarvänligheten, säger Olle Lundberg, produktchef för bärbara företagsdatorer på HP.

Kompetensutveckling i hur IT-verktygen används är också viktig. 68 procent uppger att de får kompetensutveckling i detta en eller flera gånger varje termin.

-         Av erfarenhet har vi sett att de skolor som satsar på utbildning av personalen kring hur IT i skolan skall användas och inte bara köper in datorer och mjukvara, är de skolor som lyckas bäst med sin IT-satsning. Men det är också viktigt att kunskapsutvecklingen sker löpande hela tiden och inte bara vid enstaka tillfällen, säger Olle Lundberg.

Undersökningen visar också att nästan alla skolor saknar mätbara mål för hur IT-verktygen ska påverka elevernas studieresultat. Endast 16 procent av de tillfrågade hade definierade och mätbara mål för detta.

Möt Microsoft och HP under SETT-dagarna den 17-18 april på Kistamässan.

Undersökningen i korthet:

  • 98 % anser att digitala verktyg har en naturlig plats i undervisningen
  • 83 % planerar att köpa nya datorer och 80 % att göra det inom ett år
  • 76 % inom skolledning, 49 % av de IT-ansvariga och 34 % av pedagogerna har inflytande över inköpen av IT-verktygen i skolan
  • Det är främst pedagogerna (72 %) som planerar för hur IT-verktygen används i undervisningen
  • 95 % anser att IT-verktygen inte används fullt ut pedagogiskt
  • 84 % saknar mätbara mål för hur IT-verktygen ska påverka elevernas studieresultat
  • 68 % får kompetensutveckling inom IT en eller flera gånger/termin

Undersökningen gjordes i samband med en roadshow om det Digitala Klassrummet som arrangerades på en rad orter runtom i Sverige under våren 2013. Bakom roadshowen stod HP och Microsoft som informerade om sina lösningar på området och inbjöd till diskussion om hur situationen ser ut i skolan idag. Undersökningen baseras på svar från drygt 200 personer inom skolledning, IT-ansvariga och pedagoger.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images

Trending Articles


Victorias glädje: tredje barnet på väg!


Ingehild Lundgren


Ahmad Al-Shewani gripen i Trosa efter månader på rymmen


Tusentals besökare väntas till loppis


Benjamin Ingrosso om att vara gay


Martin Timells stora revansch efter skandalen


VUXEN Badrock Svart Allmänna


Hur gjuter du en poolgrund


”Det finns hjälp att få bara man vågar ta emot den”


Dödsfallsnotiser


Lyx och hotellkänsla på gästtoaletten – enklaste knepen


Fråga doktorn - Avsnitt 11


Eslövs AI lever farligt i superettan


Krysslösningar nr 44


Elin och Charles Lindleys stiftelse för behövande


Han är Sara Vargas hemliga pojkvän


Skolorna som skolkat från Matematiklyftet


Gjuta plintar – för grund på berg eller på slät mark


Snart dags för strömmingsmarknad i Åbo


Grisen Peggy ..