Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Premiär för Europeisk l��rarutbildning om IKT i skolan

0
0

Idag gästas Stockholms Universitet av 50 lärarutbildare från runtom i Europa som bjudits in på workshopen ”Teacher Education Initiative” (TEI). Bakom initiativet står förutom Stockholms Universitet även SITE (Society for Information Technology & Teacher Training) och Microsoft Sverige.

”Målet är att få lärarutbildningar i hela Europa att börja använda IKT som en naturlig del av sin utbildning av lärarstudenterna. Om lärarutbildarna använder modern teknik så är det mer troligt att även lärarstudenterna använder tekniken på ett bra sätt när de väl påbörjar sin lärarkarriär.” säger Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft Sverige.

Utgångspunkten för workshopen är användandet av nya teknologier i undervisningen, där det senaste kommer visas upp. Exempelvis kommer studenterna som vann ”Kinect Game Award” visa upp sitt ”MathMagic”, ett matematikspel för Kinect för de lägre åldrarna.

TEI är framtagen av lärarutbildare för just lärarutbildare och till dagens workshop på Stockholms Universitet kommer flera amerikanska lärarutbildare, inklusive David Slykhaus.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images