Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft Sveriges bästa arbetsplats för tredje året i rad

0
0

För tredje året i rad har Microsoft utsetts till Sveriges bästa arbetsplats av organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute. Varje år undersöker de vilka företag och organisationer som har bäst trivsel hos de anställda.

 

Microsoft HR-chef Anne-Marie Andric tror att flexibilitet och tillit är det som gör att anställda trivs så bra.

 

"Det som vi kallar Det Nya Arbetslivet genomsyrar allt vi gör på Microsoft. Förenklat kan man säga att vi ger medarbetaren möjlighet till flexibelt arbete, vilket ger en bättre balans mellan arbete och privatliv, och underlättar när man ska få ihop livspusslet. Det handlar inte om att uppmuntra distansarbete, det handlar om att låta arbetets beskaffenhet styra vart man jobbar.

 

"Det handlar också om synen på människan - att vi visar tillit till medarbetaren. På Microsoft litar cheferna på att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter, när och var bestämmer de själva. Det fungerar eftersom vi har så pass tydliga mål som mäts och följs upp hela tiden, på så sätt råder det inga oklarheter om vilka arbetsuppgifter som skall utföras.

 

"Självklart ställer det vissa krav - på såväl tekniken som är själva möjliggöraren, individen som måste ha en förmåga att prioritera och planera sin tid, och på ledarskapet som måste vara tydligt och närvarande oavsett rum"

 

Anne-Marie nämner även transparans och kommunikation som viktiga faktorer:

 

"Vi är faktiskt otroligt bra på att göra medarbetare delaktiga i vad som pågår på företaget. Vi har en enorm transparens internt, och kommunicerar hela tiden om vart vi står, vad som är på gång och vart vi är på väg. Våra medarbetare får en känsla av att de är en del av ett större sammanhang, att det de gör är meningsfullt och en del av bolagets resultat och framgång.”

 

Klockan 10.30 är den som vill veta mer om hur man får nöjda anställda välkommen att chatta med Anne-Marie på Svenska Dagbladets websida.

 

Medarbetarundersökningen Great Place to Work utgår från 59 påståenden som anställda får ta ställning till, och svaren ligger sedan till grund för rangordningen. Här är några exempel på påståenden:

 

1. Ledare/chefer har klara och tydliga mål för verksamheten och hur vi ska nå dit.

2. Jag får de resurser och den utrustning som krävs för att utföra mitt arbete.
3. Jag har möjlighet till utveckling för att växa inom mitt yrkesområde.
4. Jag är stolt över att berätta för andra var jag arbetar.
5. Jag vill arbeta här en längre tid.

(Källa: Trust Index/Great Place to Work Institute)

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images