Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Big Data växer snabbt inom kundvård och försäljning

0
0

Big data är på väg att ändra förutsättningarna för hur både företag och organisationer gör affärer. På samma gång är big data på väg att bli en naturlig del av allt fler områden. Enligt den nya undersökningen ”Global Enterprise Big Data Trends: 2013”är fler än 75 procent av alla medelstora till stora företag är beredda att implementera Big Data-relaterade lösningar inom den närmsta tolvmånadersperioden.

 Enligt undersökningen ser vi nu tre trender när det gäller Big Data:

  • Även om it-avdelningarna fortfarande driver den största delen av efterfrågan (52 procent) så ökar efterfrågan bland kundvård (41 procent), försäljning (26 procent), finans (23 procent) och marknad (23 procent).
  • Sjutton procent av kunderna svarade att i ett tidigt stadie håller på att utvärdera Big Data-lösningar och 13 procent har redan startat. Nästan nittio procent av kunderna uppger att de har avlagt budget till big data.
  • Nästan hälften av kunderna (49 procent) uppger att den ständiga ökningen av datavolymerna är den snabbast växande utmaningen inom big-data lösningar. Utmaningarna som följer är därefter att få igång användandet, följt av behovet att integrera olika business intelligence verktyg (41 procent) samt att ha verktyg som kan snappa upp och omvandla data till kunskap (40 procent).

Läs mer om Big Data och undersökningen här.

 

Ladda ned:          Webb | Print

 

Läs mer om Big Data och undersökningen här. Är du intresserad av Big Data? Följ gärna vår svenska molnblogg Cloud Facts.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images