Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft blir koldioxidneutralt i juli 2012

0
0

Från och med räkenskapsåret 2013 (som börjar 1 juli 2012) blir alla Microsofts verksamheter runtom i världen koldioxidneutrala – från datacenter och mjukvaruutvecklingslabb till resor och kontorsbyggnader.

Microsoft inför en intern koldioxidavgift för att göra alla på Microsoft medvetna om – och ansvariga för – sitt koldioxidanvändande. Det innebär att ett pris sätts på varje enhet koldioxid som används, baserat på marknadspriset för förnybar energi och utsläppsrätter, vilket sedan hanteras av ekonomiavdelningen.

Tanken är att detta skall motivera de anställda att dra ner på sin användning, vilket ska ge ett större fokus på effektivitet och hållbart beteende. I Sverige bygger Microsoft dessutom om sina kontor i Akalla under 2012, vilket avsevärt minskar kontorsytan och därmed också energiförbrukningen för uppvärmning.

Dessutom blir alla avdelningar på Microsoft ekonomiskt ansvariga för att kompensera för den koldioxid som man fortsättningsvis släpper ut. De utsläpp som inte kan undvikas genom användningen av ny teknik och minskat resande kompenseras genom att Microsoft köper förnybar energi och utsläppsrätter. Microsoft är redan idag den tredje största köparen av grön energi i USA, med över 1,5 biljoner kilowattimmar årligen (enligt U.S. Environmental Protection Agency). Denna koldioxidbesparing kan jämföras med att ta 150 000 personbilar från vägarna varje år.

”Att arbeta med de utmaningar som finns kring energiförbrukning och global uppvärmning ger oss möjlighet att göra skillnad. Det är därför som vi tar det här betydelsefulla steget för att reducera vår klimatpåverkan” säger Anders Johansson, som är ansvarig för socialt ansvarstagande på Microsoft Sverige.

”Vi är inte det första företaget som blir koldioxidneutralt, men vi hoppas att vårt beslut kan inspirera andra företag, stora såväl som små, att se över sin egen förbrukning och fundera på vad de kan göra för att minska den” säger Anders.

På Microsoft finns en lång tradition av att engagera sig i de utmaningar som samhället står inför – lokalt såväl som globalt. Fokus har bland annat legat på hur teknik kan berika människor liv, förbättra lärande och underlätta för innovation och nya företag. Microsoft har sedan länge arbetat för att bli mer miljövänliga och klimatsmarta, och gjort ett antal genomgripande förändringar för att effektivisera och minimera sin miljöpåverkan. Men i och med takten på den globala uppvärmningen har det blivit mer och mer tydligt att de förändringar som gjorts hittills inte varit tillräckliga för att ge en betydande positiv effekt på klimatet, och att något drastiskt behövde göras.

För mer information om Microsofts strategi för att bli koldioxidneutrala, läs det nya policydokumentet “Becoming Carbon Neutral: How Microsoft is Becoming Lean, Green, and Accountable.” Du kan också läsa mer om detta och Microsofts övriga miljöarbete i bloggen Software Enabled Earth.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images