Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Västra Götaland förbättrar servicen för nyanlända invandrare och flyktingar med Microsoft SharePoint 2010

0
0

När man är nyanländ i Sverige är det ofta svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp med olika saker, som att hitta jobb och bostad, eller komma i kontakt med sjukvården.

Den nya webbportalen Information Sverige ska göra övergången till det svenska samhället enklare. Microsoft SharePoint 2010 används för att skapa en integrerad portal som ger flyktingar och nyinvandrade tillgång till den information de behöver för att etablera sig i det svenska samhället.

”Att etablera sig i Sverige är en lång, och i många fall utmanande process” säger Crister Molander från Microsoft.  “Det här projektet är ett bra exempel på hur man kan jobba med EUs digitala agenda och fokuserar på samarbete mellan nationella, regional och lokala myndigheter, tillsammans med andra organisationer och företag, som alla jobbar för att förbättra varje individs chans att få en lyckad start på sitt nya liv.”

Portalen finns tillgänglig på fem olika språk, och projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Europeiska Flyktingfonden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, flera kommuner samt IKEA.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images