Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Österåkers gymnasium ny Pathfinder-skola

0
0

Idag firas Världslärardagen runt om i världen. Dagen är instiftad med syfte att belysa att grunden till  en bra utbildning är lärare – något hela samhället kan dra nytta av. I samband med Världslärardagen vill vi särskilt lyfta fram Österåkers gymnasium i Åkersberga som nyligen har utsetts till en Pathfinder School av Microsoft. Österåkers gymnasium får utnämningen bland annat för sin satsning på ökad integration av teknik i undervisningen.

Under året kommer Österåkers gymnasium att vara del av ett internationellt nätverk som utbyter erfarenheter och kompetenser för att stärka elevers möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Som Pathfinder School ingår Österåkers gymnasium även i Microsofts Innovativa skolprogram, ett skolutvecklingsprogram som ger insikter i hur Informations- och kommunikationsteknik (IKT) stärker elevernas skolresultat. Microsoft stöttar även dessa skolor särskilt med hur man bedriver ett hållbart förändringsarbete, hur man nyttjar tekniken i undervisning och administration, hur man kan jobba mer effektivt och med internationella mentorer.  

Världslärardagen är instiftad av Unesco och drivs i Sverige av Lärarförbundet.  


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images