Quantcast
Channel: Microsoft Sverige - Nyhetsblogg
Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Microsoft skriver avtal med KTH

0
0
Ett fördjupat samarbete kring kompetensutveckling, forskning, innovation, rekrytering, utbildning och effektiv drift av it.  Det är innebörden i avtalet Higher Education Alliance Agreement som undertecknats av Microsoft och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

"Avtalet formaliserar det sedan länge pågående samarbetet mellan KTH och Microsoft och indikerar en ambition att öka intensiteten i samverkan, samt initiera nya samarbeten" säger Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH.

Det är första gången KTH skriver under ett liknande samarbetsavtal. Även för Microsofts del är det ett unikt avtal eftersom det spänner över så många olika områden; från kompetensutveckling, studentrekrytering och utbildning till entreprenörskap och forskning. Rent konkret handlar det om allt från att KTH:s studenter får gratis tillgång till de senaste verktygen till etablerandet av ett forum för forskningsrelaterade frågor till att KTH och Microsoft ska vara ett stöd för nya entreprenörer.

En av grundpelarna i det fortsatta samarbetet är tidigare gemensamma framgångar, bland annat när det gäller studentrekrytering. Exempelvis har DigiGirlz gått bra med många deltagare under flertalet år. Ett annat exempel är Mattecoach på nätet, där KTH tillhandahåller matteexpertis medan Microsoft står för tekniken.

IT24 har skrivit.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 861

Latest Images